Düşmənlərimiz kimdir? Tarixə nəzər salaraq, tanınmış siyasətçilər, elm adamları, ədiblərin mənfur ermənilər haqqında dediklərini oxusaq, bu suala çox asanlıqla cavab tapmaq olar.

Unikal.org məşhur şəxslərin ermənilər haqqında dediklərini təqdim edir:

- Tarixçi A.Anninski. XIX əsrin sonu: “Ermənilər həmişə azsaylı vəhşi tayfa olub”.

- Erməni şairi Yeqişe Çarentsu: “Bizdə ikiüzlülük hələ ana bətnində yaranır”.

- Rus diplomatı, şair A.S.Qriboyedov. 1819: “Bu ermənilər nə qədər murdar millətdirlər”.

Qriboyedovun çara məktubundan: “Zati-aliləri, ermənilərin mərkəzi rus torpaqlarında məskunlaşmasına icazə verməyin. Onlar elə bir qəbilədəndirlər ki, bir neçə onilliklər yaşadıqdan sonra bütün dünyaya buranın ataları və ulu babalarının torpağı olduğunu qışqırmağa başlayacaqlar”.

- Rus tədqiqatçısı B.L.Veliçko: “Erməni qadınları həmişə başqa millətlərlə əlaqədə olublar. İran əsgərləri, türklər, gürcülər və dağlılar, görünür, erməni qadınlarında çoxdan itirdikləri şərəf və ləyaqət, ədəb və nəcibliklərini heç vaxt gözləmirdilər. Bu səbəbdən də ermənilərin damarlarında bu qədər müxtəlif qan axır”.

- Böyük Əmir Teymur (Teymurləng): “Tarix mənə iki şeyi bağışlamayacaq: 1) Etnos kimi erməniləri məhv etmək istəməyimi, 2) Bunu etməməyimi. Düzdür, ermənilər arasında da yaxşıları var, amma ümumilikdə, mənfur xalqdır”.

- Rus şairi A.S.Puşkin: “Sən qorxaq, sən qul, sən ermənisən”.

- Alman filosofu Karl Marks: “Ermənilər yaşamaq üçün qadınlarını digər xalqların yatağına salan ilk millətdir”.

- Gürcü yazıçısı İ.Çarçavadze: “Erməni alimi və onların tərəfdaşlarının əməlləri artıq köhnə avazdır. Artıq 60 ildir ki, elə eyni əhdə sadiqdirlər - xüsusi bacarıqla olmasa da, böyük hiyləgərliklə, böyük riyakarlıqla sistematik, davamlı, möhkəm, hiyləgər və heyrətləndirici inadla eyni avazı çalırlar.